Nghi lễ cúng 13 mâm cỗ và truyền thuyết “Bà chúa trầm hương”

Xưa nay, trầm hương luôn được coi là món quà của đất trời. Trầm hương là một loại gỗ rất quý hiếm, người xưa có câu “tìm trầm ngậm ngải” để nói lên sự khó khăn trong việc tìm kiếm loại trầm hương này. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết truyền thuyết về loại thiên địa linh hương này...

Xem tiếpNghi lễ cúng 13 mâm cỗ và truyền thuyết “Bà chúa trầm hương”