Kỳ nam là gì? Cách phân biệt trầm hương và kỳ nam

Theo các ghi chép cũng như các bằng chứng khoa học thì kỳ nam được hình thành từ một loại gỗ chứa một lượng lớn nhựa thơm của cây dó bầu. Loại cây này thường gặp ở một số khu rừng già, chủ yếu ở các khu vực Đông Nam Á.

Xem tiếpKỳ nam là gì? Cách phân biệt trầm hương và kỳ nam